Zastrzeżenie prawne

 • 1)W informacjach, produktach i usługach dostępnych na stronie GlobalBajaj.com mogą znajdować się nieścisłości lub błędy typograficzne. Przedstawione informacje są okresowo modyfikowane. GlobalBajaj i jej dostawcy oraz partnerzy mogą w każdej chwili wprowadzać ulepszenia i zmiany na stronie GlobalBajaj.com.
 • 2)Na stronie mogą być wyświetlone informacje, reklamy i programy banków, instytucji finansowych, niebankowych instytucji finansowych, finansistów, handlowców i tym podobnych.  GlobalBajaj w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zrzeka się odpowiedzialności za poprawność, opłacalność, dostępność, potencjał handlowy i przydatność tych informacji, reklam i projektów. GlobalBajaj niniejszym oznajmia że banki, instytucje finansowe, niebankowe instytucje finansowe, finansiści, handlowcy i tym podobni nie są jej przedstawicielami ani partnerami. GlobalBajaj nie oferuje gwarancji i rękojmi ani nie reprezentuje żadnych banków, instytucji finansowych, niebankowych instytucji finansowych, finansistów, handlowców i tym podobnych.
 • 3)Rady otrzymane na stronie GlobalBajaj nie powinny być podstawą podejmowania osobistych, prawnych, komercyjnych bądź finansowych decyzji. Zalecane jest skonsultowanie się ze specjalistą, który udzieli rad dopasowanych do sytuacji.
 • 4)GlobalBajaj.com i jej dostawcy, wspólnicy, partnerzy oraz przedstawiciele  nie składają żadnych oświadczeń dotyczących stosowności, niezawodności, dostępności, terminowości i dokładności informacji, produktów i usług zawartych na stronie GlobalBajaj.com. Wszystkie takie informacje, oferowane produkty i usługi są dostarczane bez gwarancji na wady ukryte. GlobalBajaj.com i/lub jej dostawcy i partnerzy niniejszym wyłączają inne gwarancje i warunki związane z informacjami, produktami i usługami, w tym wszelkie domniemane gwarancje i warunki pokupności, przydatność do określonego celu, gwarancji tytułu prawnego i gwarancji nienaruszania praw osób trzecich.
 • 5)GlobalBajaj.com w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, uboczne, szczególne i wynikowe straty, ani za żadne straty innego rodzaju, w tym za szkody spowodowane utratą możliwości użytkowania, wynikającą lub będącą w jakiś sposób powiązaną z korzystaniem z serwisu GlobalBajaj.com, z opóźnieniem lub brakiem możliwości korzystania z GlobalBajaj.com lub powiązanych serwisów, z dostarczeniem lub niedostarczeniem usług lub z dowolnymi informacjami, produktami, usługami i powiązanymi grafikami zdobytymi za pośrednictwem strony GlobalBajaj.com, bądź też powstałe w jakiś inny sposób związane z korzystaniem z serwisu GlobalBajaj.com, niezależnie czy oparte jest to na umowie, delikcie, zaniedbaniu, odpowiedzialności bezwzględnej bądź czymś innym, nawet jeśli GlobalBajaj i jej partnerzy zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. W przypadku niezadowolenia z jakiejkolwiek części serwisu GlobalBajaj.com bądź tego regulaminu jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania ze strony GlobalBajaj.com.
 • 6)GlobalBajaj.com zastrzega sobie prawo do anulowania każdego ogłoszenia w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu, oraz prawo do odebrania lub ograniczenia dostępu do usług każdemu, w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu.
 • 7)Materiały na stronie GlobalBajaj.com służą wyłącznie w celach informacyjnych. Mimo wysiłków poświęconych dostarczaniu użytecznych i dokładnych informacji, czasami mogą pojawić się błędy. Przed zakupieniem towarów lub usług opisanych na GlobalBajaj.com należy potwierdzić u dealera te  informacje, które są ważne dla klienta i mają wpływ na decyzję o kupnie. GlobalBajaj.com nie jest odpowiedzialny za żadne towary i usługi i nie gwarantuje ich otrzymania.
 • 8)Poleganie na tej usłudze bądź materiałach dostępnych dzięki niej jest na własne ryzyko. Klient rozumie i akceptuje to że mogą zdarzać się opóźnienia, pominięcia, przerywanie, niedokładności i inne problemy z informacjami, produktami i usługami dostępnymi na tej stronie.
 • 9)Usługi GlobalBajaj są dostarczane bez gwarancji. GlobalBajaj.com i jej partnerzy, przedstawiciele i licencjodawcy nie gwarantują dokładności, kompletności, poprawności, zgodności z przepisami, wartości handlowej ani przydatności do konkretnego celu informacji dostępnych w tym serwisie (ani jakichkolwiek informacji, towarów i usług o których mowa, które są reklamowane lub sprzedawane w ramach tej usługi). Nie gwarantują tez że te informacje będą wolne od błędów i ciągle dostępne, ani że będą wolne od wirusów i innych szkodliwych komponentów
 • 10)GlobalBajaj.com zastrzega sobie prawo do ograniczania sprzedaży, w tym również do zabraniania sprzedaży odsprzedawcom. Nie jesteśmy odpowiedzialni za błędy typograficzne bądź nieprawidłowe zdjęcia.
 • 11)Użytkownicy wyrażają zgodę na to by wszystkie materiały, informacje i pomysły przesłane na tę stronę stały się i pozostały własnością GlobalBajaj.com.
 • 12)Wszystkie przesłane materiały będą traktowane jako jawne i nieobjęte prawami własności intelektualnej, a GlobalBajaj.com nie ma żadnych zobowiązań związanych z nimi i może je swobodnie kopiować, używać, ujawniać i rozpowszechniać bez ograniczeń. Dodatkowo GlobalBajaj.com ma prawo wykorzystywać zawarte w tych informacjach pomysły, koncepty, wiedzę i techniki w dowolnych celach, w tym również, ale nie tylko, rozwijania, wytwarzania bądź reklamowania swoich produktów.
 • 13)Użytkownicy wyrażają zgodę na to, by GlobalBajaj.com mógł używać ich informacji demograficznych oraz szczegółów tego jak korzystają ze strony.
 • 14)Użytkownik wyraża zgodę i zostaje tym samym ostrzeżony, że przesyłanie na albo z tej Strony materiałów stanowiących groźby, niezgodnych z prawem, oszczerczych, zniesławiających, podburzających, pornograficznych, nieprzyzwoitych albo w jakikolwiek inny sposób mogących być źródłem odpowiedzialności cywilnej lub kryminalnej jest zabronione. Każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za stworzoną przez siebie zawartość i komentarze.
 • 15)GlobalBajaj.com może zmienić warunki korzystania z serwisu przez aktualizację tej strony. Użytkownik wyraża zgodę na to by w przypadku gdyby okazało się że jakaś część warunków korzystania z serwisu jest niemożliwa do zastosowania, reszta pozostanie ważna i bez zmian. Korzystanie z tego serwisu jest równoznaczne ze zgodą na bycie zobowiązanym do przestrzegania również tych zmienionych warunków. W związku z tym użytkownicy powinni odwiedzać czasem tę stronę by móc sprawdzić aktualnie obowiązujące warunki korzystania z serwisu.
 • 16)GlobalBajaj.com może zbierać nieidentyfikujące informacje o użytkownikach strony, takie jak używany system operacyjny, przeglądarka, nazwa domeny i to jakie podstrony serwisu GlobalBajaj.com były odwiedzane. Informacje te są zbierane kumulatywnie i używane wyłącznie do ulepszenia strony GlobalBajaj.com
 • 17)GlobalBajaj.com informuje użytkowników że gdy korzystają z Globalbajaj.com, strona ta może przechowywać informacje na komputerze w formie plików cookie lub podobnych. Pliki te pozwalają GlobalBajaj.com dopasować stronę do podanych lub wynikających z historii używania preferencji użytkownika. Większość przeglądarek pozwala użytkownikom kontrolować te pliki usuwając je, blokując lub informując użytkownika kiedy taki plik jest tworzony. Użytkowników GlobalBajaj.com prosimy by zapoznali się z instrukcją przeglądarki w celu zrozumienia tych opcji.
 • 18)GlobalBajaj.com nie odpowiada za żadne błędy, pominięcia i oświadczenia na jakiejkolwiek ze swoich stron albo z linków na swoich stronach. Nie popieramy w żaden sposób reklamujących się na naszych stronach. Prosimy o samodzielne weryfikowanie wszelkich informacji przed podjęciem jakichkolwiek działań. Nie mamy kontroli nad zawartością zalinkowanych stron i nie jesteśmy odpowiedzialni za to co się na nich znajduje, ani za znajdujące się tam linki czy też zmiany i uaktualnienia takich stron. Zapewniamy dostęp do tych linków tylko dla wygody, a to że znajdują się na naszej stronie nie oznacza że są przez nas popierane czy promowane.
 • 19)Niniejszym zrzekamy się jakichkolwiek gwarancji dorozumianych przypisywanych przez prawa jakiejkolwiek jurysdykcji. Jesteśmy i zamierzamy pozostać wyłącznie w jurysdykcji sądów z miasta Pune, Maharashtra w Indiach. W przypadku niewyrażania na to zgody prosimy o nieczytanie materiałów znajdujących się na naszych stronach. Warunkiem korzystania z serwisu GlobalBajaj.com jest zgoda na wszystkie zawarte na tej stronie warunki i postanowienia. Korzystanie z GlobalBajaj.com jest równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody.
 • 20)GlobalBajaj.com zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i postanowień pod którymi oferowany jest dostęp do strony GlobalBajaj.com, w tym, ale nie tylko, do zmian związanych z użyciem strony GlobalBajaj.com. Użytkownicy są odpowiedzialni za to by regularnie sprawdzać te warunki i postanowienia.
 • 21)Strona GlobalBajaj.com może zawierać tablice ogłoszeń, czaty, grupy z wiadomościami, fora, społeczności, osobiste strony internetowe, kalendarze, i/lub inne narzędzia komunikacji (od tej pory nazywane „Usługami Komunikacyjnymi”) stworzone by umożliwić porozumiewanie się ze ogółem społeczności lub określoną grupą. Użytkownik wyraża zgodę by używać Usług Komunikacyjnych wyłącznie do publikowania, wysyłania i otrzymywania wiadomości i materiałów które są stosowne i związane z daną Usługą Komunikacyjną. Ponadto użytkownik zgadza się że używając Usług Komunikacyjnych nie będzie:
  o    Zniesławiać, znęcać się, prześladować, stalkować, grozić bądź w inny sposób naruszać prawa (takie jak prawo do prywatności) innych.
  o    Publikować, przesyłać, rozprowadzać i rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów i informacji o charakterze nieodpowiednim, obraźliwym, zniesławiającym, naruszającym prawa autorskie, obscenicznym lub łamiącym prawo.
  o    Wgrywać pliki które zawierają oprogramowanie lub innego rodzaju treści chronione prawem własności intelektualnej (lub prawem do prywatności), chyba że użytkownik wgrywający je posiada lub kontroluje prawa do tych treści lub uzyskał wszelkie niezbędne pozwolenia.
  o    Reklamować się lub oferować sprzedaż lub kupno jakichkolwiek towarów i usług, chyba że dana Usługa Komunikacyjna pozwala na takie treści.
  o     Przeprowadzać lub rozprzestrzeniać ankiety, konkursy, piramidy finansowe bądź łańcuszki listowe.
  o    Ściągać plików, które zostały umieszczone w Usługach Komunikacyjnych przez innego użytkownika, a o których wiadomo że nie mogą być rozprowadzane w taki sposób.
  o    Fałszować lub usuwać informacji dotyczących praw autorskich, oznaczeń prawnych ani innych informacji lub nazw własności, etykiet, źródła oprogramowania bądź innych materiałów zawartych we wgrywanym pliku.
  o     Ograniczać lub utrudniać innym użytkownikom korzystanie z Usług Komunikacyjnych.
  o    Łamać zasad zapisanych w regulaminie albo innych wytycznych które mogą dotyczyć danej Usługi Komunikacyjnej.
  o    Zbierać bez zgody innych użytkowników informacji o nich, w tym adresów e-mail.
  o     Łamać obowiązujących praw i przepisów
 • 22)GlobalBajaj.com nie ma obowiązku monitorować Usług Komunikacyjnych. Jednak GlobalBajaj.com zastrzega sobie prawo do kontroli materiałów umieszczanych w Usługach Komunikacyjnych i do usuwania wybranych materiałów według własnego uznania. GlobalBajaj.com zastrzega sobie również prawo do wypowiedzenia  użytkownikowi w dowolnej chwili dostępu do wybranych lub wszystkich Usług Komunikacyjnych, bez uprzedzenia i z dowolnego powodu.
 • 23)GlobalBajaj.com zastrzega sobie prawo do ujawnienia każdej informacji niezbędnej do spełnienia wymogów prawnych, przepisów, procesów prawnych bądź rządowych wymogów oraz prawo do edytowania, odmówienia publikacji lub usunięcia dowolnych informacji i materiałów, częściowo lub w całości, według uznania GlobalBajaj.com
 • 24)Klient musi uważać podając identyfikujące informacje o sobie lub swoich dzieciach w Usługach Komunikacyjnych. GlobalBajaj nie kontroluje ani nie promuje zawartości, wiadomości ani informacji które można znaleźć w Usługach Komunikacyjnych i w związku z tym jest wyłączona z odpowiedzialności związanych z Usługami Komunikacyjnymi i wszelkich akcji wynikających z używania tych Usług.
 • 25)Materiały wgrane do Usług Komunikacyjnych mogą podlegać ograniczeniom użycia, odtwarzania i/lub rozpowszechniania, użytkownicy są zobowiązani przestrzegać tych ograniczeń jeśli ściągną te materiały.
 • 26)Za użycie materiałów użytkownika nie jest wypłacane wynagrodzenie. GlobalBajaj.com nie ma obowiązku publikować ani używać materiałów dostarczanych przez użytkownika i może w dowolnym momencie usunąć każdy materiał według własnego uznania.
 • 27)Przez publikowanie, przesyłanie danych, wprowadzanie ich, i dostarczanie swoich Materiałów użytkownik gwarantuje i oświadcza że posiada bądź kontroluje wszelkie prawa do nich, tak jak jest to opisane w tym regulaminie, bez ograniczeń, wszelkie prawa konieczne by móc dostarczać, publikować, przesyłać bądź dostarczać te Materiały.
 • 28)Oprogramowanie które jest udostępnione do ściągnięcia z GlobalBajaj.com, oprócz oprogramowania udostępnionego przez użytkowników w Serwisach Komunikacyjnych, („Oprogramowanie”) jest dziełem dostawcy oprogramowania. Użycie Oprogramowania jest regulowane postanowieniami umowy licencyjnej („Umowa Licencyjna”), która jest dołączona do Oprogramowania. Nie można instalować ani używać żadnego Oprogramowania do którego dołączona jest Umowa Licencyjna bez wyrażenia zgody na jej warunki.
 • 29)GlobalBajaj.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia w dowolnej chwili dostępu użytkownika do wybranych lub wszystkich elementów strony GlobalBajaj.com i powiązanych usług, bez uprzedzenia.
 • 30)Ta umowa podlega prawu Republiki Indyjskiej. Niniejszym użytkownik wyraża zgodę na podleganie w przypadku wszelkich dysput wynikających z używania GlobalBajaj.com wyłącznej jurysdykcji osobowej i miejscowej sądów w Pune, Mashrashtra w Indiach. Korzystanie z GlobalBajaj.com w jurysdykcjach które nie pozwalają stosować wszystkich zapisów tego regulaminu, w tym również tego ustępu, jest nieautoryzowane.
 • 31)Użytkownik wyraża zgodę na to, że wyrażenie zgody na ten regulamin ani używanie GlobalBajaj.com nie prowadzą do powstania spółki joint venture, spółki cywilnej, zatrudnienia ani umowy agencyjniej między nim a GlobalBajaj.com. Realizowanie tej umowy przez GlobalBajaj.com podlega istniejącym prawom i procesom prawnym, i nic zawarte w tej umowie nie wyłącza prawa GlobalBajaj.com do zgody na żądania i postulaty rządu, sądów i organów ścigania związane z korzystaniem przez użytkownika z GlobalBajaj.com albo informacji dostarczonych na GlobalBajaj.com lub zebranych przez ten serwis.
 • 32)Jeśli nie jest tu zapisane inaczej, niniejsza umowa stanowi całą umowę między użytkownikiem a GlobalBajaj.com jeśli chodzi  o serwis GlobalBajaj.com i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub obecne porozumienia, czy to w formie elektronicznej, mówionej czy pisemnej, dotyczące strony GlobalBajaj.com i zachodzące między użytkownikiem a GlobalBajaj.com. Drukowana wersja tej umowy i jakakolwiek wersja w formie elektronicznej może być akceptowalna w postępowaniach prawnych i administracyjnych na podstawie lub w odniesieniu do umowy w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak inne dokumenty i zapisy stworzone i zachowane w formie pisemnej.
 • 33)Ceny na fakturach wydawanych przez GlobalBajaj.com uważane są za poprawne, ale GlobalBajaj.com i dostawcy nie mogą zagwarantować tej poprawności. GlobalBajaj.com i jej dostawcy nie autoryzują używania tych cen do jakichkolwiek celów innych niż osobiste użycie i zabraniają jak tylko to możliwe odsprzedawania, redystrybucji i użycia tych informacji w celach handlowych.
 • 34)Każdy producent, dystrybutor, dealer i użytkownik korzystający z serwisu GlobalBajaj.com jest odpowiedzialny za ustalenie i wyjaśnienie procesu wysyłki, zwrotu, bezpieczeństwa i innych aspektów kupowania w ich sklepach. GlobalBajaj.com nie zapewnia gwarancji ani nie promuje żadnego produktu ani usługi sprzedawanej przez producentów, dystrybutorów i dealerów, nie ma też żadnej odpowiedzialności za jakość jakiegokolwiek produktu ani usługi sprzedawanej przez wyżej wymienionych.
 • 35)Nabycie jakiegokolwiek produktu lub usługi od producenta bądź dealera w serwisie GlobalBajaj.com jest transakcją wyłącznie między Kupującym a Sprzedającym, więc każde pytanie związane z produktem bądź usługą powinno być kierowane bezpośrednio do Sprzedającego. GlobalBajaj.com nie odpowiada za żadnego Sprzedającego ani za relację Kupującego ze Sprzedającym.
 • 36)Użytkownik jest zobowiązany zapłacić całą należną za zakup kwotę, w tym wszystkie obowiązujące podatki, koszt przesyłki i inne opłaty wskazane przez producenta bądź dealera. Producent i dealer doradzi w kwestii dokładnej wysokości podatku za kupno. GlobalBajaj.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w obliczeniach lub pominięcie podatku przez sprzedającego.
 • 37)Ogłoszenia o używanych pojazdach są oferowane wyłącznie jako platforma do Usług kupowania i sprzedawania pojazdów dwukołowych. GlobalBajaj.com nie jest częścią żadnej transakcji między użytkownikami i nie jest przedstawicielem żadnej ze stron.
 • 38)GlobalBajaj.com nie może filtrować, cenzorować ani w żaden inny sposób kontrolować ogłoszeń ani transakcji, w tym również sprawdzać czy ogłoszenie jest odpowiednio opisane, czy legalne będzie kupienie bądź sprzedanie danego przedmiotu w danej jurysdykcji albo czy transakcja została przeprowadzona tak jak opisał to sprzedawca czy kupujący. Ponadto GlobalBajaj.com nie może kontrolować ani odpowiadać za zachowanie użytkowników Usług. W związku z tym użycie ich odbywa się na własne ryzyko, a GlobalBajaj.com zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z korzystaniem z Usług i czynności wynikającej z tego korzystania
 • 39)Użytkownicy zgadzają się zwolnić GlobalBajaj.com, jej dostawców, partnerów usługowych, przedstawicieli, pracowników, konsultantów, urzędników i dyrektorów ze wszystkich roszczeń, żądań i odszkodowań, znanych i nieznanych, ujawnionych i nieujawnionych, wynikających z lub związanych z ogłoszeniami, transakcjami lub innymi sposobami użycia strony GlobalBajaj.com.
 • 40)Ponieważ GlobalBajaj.com nie jest zaangażowana w jakiekolwiek transakcje między użytkownikami korzystającymi z Usług, GlobalBajaj.com nie może i nie będzie włączać się w rozwiązywanie konfliktów związanych z ukończonymi bądź nieukończonymi transakcjami zakupu bądź sprzedaży wymienionych towarów.
 • 41)Firma nie jest odpowiedzialna za żadnego rodzaju materiały pornograficzne, poufne informacje ani kontrolowaną zawartość w dowolnej formie, które mogą być umieszczane na stronie przez Zarejestrowanych Użytkowników/osoby trzecie. Wszystkie tego rodzaju materiały są niedowolone i Firma dołoży wszelkich starań by usunąć takie treści gdy tylko zostanie o nich poinformowana. GlobalBajaj.com nie ponosi odpowiedzialności za zachowania, brak reakcji, produkty lub usługi powiązanych stron internetowych, w tym również sposób i termin możliwości przechowania oraz użycia ani za usterki, naruszenie gwarancji, obrażenia lub straty odniesione przez produkty lub usługi oferowane przez strony partnerskie GlobalBajaj.com.
 • 42)Strona GlobalBajaj.com może zawierać linki do innych stron internetowych. Zalinkowane Strony nie znajdują się pod kontrolą GlobalBajaj.com, a GlobalBajaj.com w żaden sposób nie odpowiada za zawartość którejkolwiek Zalinkowanej Strony, w tym za linki zawarte na Zalinkowanej Stronie i zmiany i uaktualnienia Zalinkowanej Strony.
  GlobalBajaj.com dostarcza te linki tylko dla wygody użytkownika, zamieszczenie jakiegoś linku nie oznacza promowania danej strony przez GlobalBajaj.com ani związku z jej administratorami
 • 43)GlobalBajaj.com nie gwarantuje że strony internetowe którymi zarządza będące częścią programu GlobalBajaj.com albo jakiekolwiek linkowane strony internetowe są wolne od wirusów i innych niebezpiecznych materiałów i ani ona, ani jej partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w sprzęcie czy oprogramowaniu Zarejestrowanego Użytkownika na skutek uczestnictwa w programie GlobalBajaj.com. GlobalBajaj.com nie gwarantuje że Zarejestrowany Użytkownik będzie w stanie uzyskać dostęp do stron zarządzanych przez GlobalBajaj.com i w związku z tym GlobalBajaj.com nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez zarejestrowanego użytkownika z powodu braku możliwości dostępu do tych stron.

Oświadczenie o drukowanych informacjach

 AKlauzule generalne

 • Szczegóły z tej ulotki i każdej innej informacji drukowanej nie dotyczą żadnego konkretnego produktu dostarczanego lub oferowanego na sprzedaż. Producenci zastrzegają sobie prawo do zmieniania wszystkich szczegółów, w tym koloru i ceny, za powiadomieniem lub bez niego, w czasie i w sposób jaki uznają za odpowiedni. Proszę zwrócić uwagę że może to obejmować zarówno drobne, jak i poważne zmiany. Ta publikacja nie stanowi w żadnej sposób oferty Firmy dla kogokolwiek.
 • Zostały podjęte wszelkie możliwe kroki by zapewnić dokładność informacji zawartych w ulotkach, jednak są one szykowane i drukowane na kilka tygodni lub miesięcy przed ich dystrybucją, w związku z czym czasami mogą w nich nie być zawarte zmiany w specyfikacji albo informacje o zawieraniu określonej funkcji. Z tego powodu klientom zaleca się przedyskutować wszystkie szczegóły z Dealerem, szczególnie jeśli wybór pojazdu uzależnia się od tego czy będzie posiadał reklamowane funkcjonalności.
 • Punkt sprzedaży w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, w tym szczególne, niebezpośrednie, wynikowe straty, wynikające lub będące w jakiś sposób powiązaną z korzystaniem z tej broszury lub innych drukowanych informacji do których użytkownik ma dostęp oraz z użycia tej zawartości, nawet jeśli punkt sprzedaży został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód

BRoszczenia

 • Klienci powinni wziąć pod uwagę że statystyki zużycia paliwa dostępne tutaj są wynikami osiągniętymi przez Bajaj Auto w standardowych warunkach testowych. Wszystkie testy były przeprowadzone na bieżni testowej, używając standardowej wersji pojazdu, z jednym pasażerem i bez dodatkowego czy opcjonalnego ekwipunku. Rzeczywiste zużycie paliwa może się różnić, w zależności od sposobu jazdy, konserwacji pojazdu, pogody, warunków na drodze, ciśnienia w oponach, tego czy zainstalowane są akcesoria, ładunku, wagi kierowcy i pasażera oraz innych niemożliwych do przewidzenia czynników
 • Klient akceptuje że decyzję o dokonaniu zakupu bądź wzięciu udziału w jakiejkolwiek transakcji, płatnej lub nie, podejmuje wyłącznie na podstawie swoich, a nie cudzych, umiejętności i oceny sytuacji.

CPrawa autorskie i znak towarowy

 • Cała opublikowana bądź w inny sposób dostępna zawartość w formie drukowanej jest chroniona prawem autorskim. Zawartość i prawa autorskie do niej należą lub są kontrolowane przez Bajaj Auto Limited, nasze przedstawicielstwo handlowe lub dostawców.
 • Zawartość o której mowa powyżej może być używana bądź odtwarzana wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Nie może być używana inaczej, odtwarzana, transmitowana, publikowana czy retransmitowana bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia posiadacza praw autorskich. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich zawartych w witrynie innych uwag, informacji i ograniczeń dotyczących praw autorskich oraz zachowanie oznaczenia praw autorskich w zawartości.
 • Nazwy powiązane z produktami, usługami, partnerami i dostawcami wymienionymi na tej stronie internetowej mogą być znakami towarowymi Bajaj Auto Limited, powiązanych sprzedawców, partnerów i partnerów biznesowych. Znaki towarowe wyświetlana na tej stronie internetowej nie mogą być użyte bez pisemnej zgody właścicieli danego znaku.

DBezpieczna jazda

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. Poznaj swoją maszynę i jej możliwości. Koncentracja pomoga w przewidywaniu. Zwróć uwagę na ruchy innych użytkowników drogi podczas jazdy pojazdem. Dobry hamulec użyty w czasie. Noś dobrej jakości zestaw, i oporządzenie do jazdy oraz nigdy nie prowadź po spożyciu alkoholu.
 • Uprzejmość podczas jazdy jest powiązana z wykwalifikowanym i dobrym kierowcą. Bajaj popiera prawo, że wszystkie kaski z osłonami powinny być zgodne z przepisami krajowymi. Osłony, które transmitują mniej światła niż wymagane, nie mogą być legalnie noszone oraz używane na drodze.
 • Nazwy związane z produktami, usługami, partnerami I dostawcami wymienionymi w tej witrynie internetowej mogą być znakami towarowymi firmy Bajaj Auto Limited lub naszego dealera, jego podmiotów stowarzyszonych lub partnerów biznesowych. Nie wolno używać znaków towarowych wyświetlanych na stronie internetowej bez wyraźnej pisemnej zgody właściwego właściciela znaku towarowego.